TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych otrzymuje profesjonalne przegotowanie do pracy na lotniskach krajowych i zagranicznych. 

Nabywa mi. in. wiedzy w oparciu o standardy międzynarodowe stosowane w lotnictwie cywilnym w zakresie infrastruktury lotniskowej oraz bezpieczeństwa lotniczego i służb operacyjnych.

Wiedza bezpośrednio przekazywana przez specjalistów lotniskowych zapewnia, że absolwent jest przygotowany na najwyższym poziome do podjęcia pracy zarówno na lotniskach krajowych jak i zagranicznych.

Kształcimy w kwalifikacji:

TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca z służbami żeglugi powietrznej

  • Zajęcia praktyczne i praktyki odbywające się w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka
  • Część zajęć teoretycznych odbywa się w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka i prowadzona jest przez etatowych pracowników portu 
  • W pełni wyposażoną pracownię do zajęć teoretycznych
  • Port lotniczy Rzeszów-Jasionka – port lotniczy istniejący od roku 1940, a od 1974 będący międzynarodowym portem lotniczym. Długość drogi startowej to 3200m, a od 2012r. działa nowoczesny Terminal Pasażerski 
  • Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL) – największy w Polsce cywilny ośrodek kształcenia pilotów i mechaników lotniczych. Jest jednostką organizacyjną Politechniki Rzeszowskiej, powołaną do prowadzenia szkoleń dla uzyskania licencji, uprawnień oraz kwalifikacji lotniczych