ZSM Rzeszów

ul. Hetmańska 45a
35-078 Rzeszów

+48 17 748 22 50

Sekretariat

Pon - Pią: 8:00 - 15:00

Godziny otwarcia Sekretariatu

DOKUMENTY

Kandydaci składają w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. (do godz. 15:00) następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (Strona naboru).

Od 25 czerwca 2021 r. do  14 lipca 2021 r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Od 17 maja do 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Do 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godziny 15.00 należy dostarczyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły,
  • 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
  • kartę zdrowia,
  • kandydaci do szkoły zawodowej dodatkowo załączają zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie,
  • kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer załączają ponadto odpis umowy o pracę, zawartej w celu przygotowania zawodowego (należy zgłaszać się do szkoły lub Cechu Rzemiosł wielobranżowych przy ul. Piłsudskiego 17).