ZSM Rzeszów

ul. Hetmańska 45a
35-078 Rzeszów

+48 17 748 22 50

Sekretariat

Pon - Pią: 8:00 - 15:00

Godziny otwarcia Sekretariatu

ZASADY PRZYJĘĆ

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo 100pkt
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18pkt
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18pkt
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18pkt
Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18pkt
Szczególne osiągnięcia 18pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7pkt
Aktywność społeczna 3pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100pkt
Wynik z języka polskiego 100%*0.35 = 35pkt
Wynik z matematyki 100%*0.35 = 35pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego 100%*0.3 = 30pkt

Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przedmioty brane pod uwagę:

Technik mechanik lotniczy

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • informatyka

Technik mechanik

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • informatyka

Technik robotyk

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • informatyka

Technik mechatronik  

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • informatyka

Technik usług fryzjerskich

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • biologia